Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Helsingin kaupunki / Kulttuurin avustukset / Kehittämisavustukset

Kenelle: helsinkiläisille rekisteröityneille taide- ja kulttuurilaitoksille sekä -yhteisöille

Mihin tarkoitukseen: kehittämishankkeisiin, jotka

  • vastaavat kulttuurin kentällä koettuun kehittämistarpeeseen (esimerkiksi silloin, kun vastaava toiminta puuttuu kaupungista)
  • hankkeisiin, jotka hyödyttävät taiteen ja kulttuurin kenttää toteuttajatahoaan laajemmin
  • hankkeisiin, jotka tukevat kaupungin valtuustostrategisia ja kulttuuripoliittisia tavoitteita.

Avustettavaa toimintaa ovat esim. yhteistyöverkostot, kokeilut ja uudet työskentelytavat (esim. uudenlaiset toimintamallit, konseptit, uudenlaiset tilaratkaisut), hankkeet, joilla tavoitellaan kulttuurista ja taiteellista uudistumista ja kehittämistä. Avustusta voivat saada myös osaamisen kehittämisen hankkeet. Kulttuuripoliittista kehittämistoimintaa ovat mm. Helsingin mallin toiminta sekä taiteen ja kulttuurin alueellinen saatavuus, kulttuurinen vanhustyö ja taiteen perusopetus. 

Verkko-osoite
Luokitukset:
Kaupungit (6 suurinta)
Asiasanat:
Kaupungit
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen
Kulttuuri ja taide
Yhteistyöhankkeet