Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Hämeen liitto / AKKE

Määrärahaa voidaan käyttä esimerkiksi kehittämishankkeisiin, jotka tukevat alueen vahvuuksia ja erikoistumista, sekä selvitys- ja kehittämishankkeisiin, jotka edellyttävät nopeaa reagointia ja joihin muiden viranomaisten rahoitusvälineet eivät sovi.

Määrärahaa on mahdollista kohdentaa myös COVID-19 -epidemian aiheuttamien haitallisten vaikutusten hillintään ja niistä toipumiseen.

Valintakriteerit

Hankkeissa noudatetaan seuraavia valintakriteereitä. Hanke:

  • perustuu alueelliseen selviytymissuunnitelmaan.
  • edistää aktiivisesti elinkeinojen rakennemuutosta ja vahvistaa alueen muutosjoustavuutta.
  • nopeuttaa merkittävien kehittämisavauksien käynnistämistä.
  • vahvistaa kasvua, työllisyyttä ja kansainvälistymistä.
  • hillitsee COVID 19 -epidemian alueen kehitykselle aiheuttamia vaikutuksia ja edistää niistä toipumista.

Tuen saajina voivat olla julkis- ja yksityisoikeudelliset oikeushenkilöt.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kansainvälisyys
Kehittäminen ja kokeilu
Työllistäminen