Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Etelä-Karjalan Liitto / Maakunnan omaehtoinen kehittämisraha (MOKRA)

Etelä-Karjalan liitosta on haettavissa maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta (MOKRA). Maakuntahallituksen 6.4.2020 linjauksen mukaisesti rahoitettavaksi haetaan hankkeita, joil­la pyritään sekä lieventämään koronaepidemian välittömiä kiel­tei­siä aluetaloudellisia vaikutuksia että edesauttamaan kriisin jälkeistä toi­pu­mis­ta ja jälleenrakennustyötä. Koska palvelu- ja erityisesti mat­kai­lu­ala ovat kärsineet eniten kysynnän äkillisestä loppumisesta ja asia­kas­ka­dos­ta, etusijalle asetetaan tätä toimialaa tukevat hank­keet.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta voidaan myöntää enintään 80 %:lle hankkeen kokonaiskustannuksista ja tukiosuudeltaan pääsääntöisesti enintään 60 000 euron hankkeille.

Haku on jatkuva.

Maakunnan omaehtoisen kehittämisen rahoitusta ja Etelä-Karjalan kehittämisrahaston rahoitusta haetaan samalla hakemuspohjalla.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Innovaatiot
Karjala
Kehittäminen ja kokeilu
Matkailu
Palvelut
Työllistäminen