Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

Etelä-Karjalan liitto / AKKE

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman rahoitus (AKKE) kohdennettavaksi alueellisten selviytymissuunnitelmien toimeenpanoon.

Rahoitettavilla hankkeilla tulee edistää maakunnan toipumista ja elinvoimaa Etelä-Karjalan selviytymissuunnitelman sekä maakuntaohjelman mukaisesti. Kaikkien hankkeiden tulee tämän lisäksi edistää suoraan tai välillisesti elinkeinoelämän toimintaedellytyksiä tai työllisyyttä tai edistää osaamiseen ja innovaatioihin perustuvaa elinkeinorakenteen uudistusta.

Elinkeinoelämän toimintaedellytysten edistämisen osalta etusijalla ovat matkailu-, kulttuuri- ja tapahtumatuotantoalaa koskevat kehittämishankkeet. Elinkeinorakenteen uudistamisen osalta rahoitusta voidaan kohdentaa myös elpymishankkeiden valmisteluun ja hankekonsortioiden kokoamiseen tähdäten Suomen kestävän kasvun ohjelman rahoitusten (RRF rahoitus) hyödyntämiseen Etelä-Karjalassa. Rahoitusta kohdennetaan molempien painotusten osalta myös olemassa olevissa kehittämishankkeissa tunnistettuihin nopeasti vaikuttaviin toimiin sekä lisätarpeisiin.

Pienempiä kertakorvaushankkeita voidaan kohdentaa myös kansainvälisten rahoitushakujen valmisteluun. Tällöin edellytyksenä on laajapohjaiseen kumppanuuteen pohjautuva konsortiohanke, joka suuntautuu alueen elinvoiman kehittämiseen. Haun tukee kohdentua hakuvaiheessa yksilöitävään rahoitushakuun, ja rahoituksen saamisen ehtona on hakemuksen jättäminen hakuun sen avauduttua.

Etelä-Karjalan liiton tuen saajana voivat olla muun muassa yrityspalveluorganisaatiot, yhdistykset ja järjestöt, kunnat ja oppilaitokset. Kehittämishankkeiden kohderyhmänä voivat olla yritykset, mutta yksittäistä yritystä Etelä-Karjalan liitto ei voi rahoituslain nojalla rahoittaa.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Maakuntien liitot
Asiasanat:
Kehittäminen ja kokeilu
Kilpailukyky
Kulttuuri ja taide
Matkailu