Siirry sisältöön
Rahoitushakemisto

ESR+ on EU:n alue- ja rakennepolitiikan rahasto, jonka avulla pyritään edistämään työllisyyttä, osaamista, osallisuutta, yhdenvertaisuutta sekä tasa-arvoa.

Uusi ohjelmakausi alkaa syksyllä 2021 ja Suomessa sen teemana on Uudistuva ja osaava Suomi. Ohjelman kautta rahoitetaan mm. seuraavia kehittämistavoitteita sisältäviä hankkeita:

  • Työllistymismahdollisuuksien, työssä pysymisen sekä työllistymistä tukevien palvelujen kehittäminen
    • Luodaan työvoiman kysyntää edistäviä malleja sekä parannetaan yhteiskunnallisten yritysten liiketoiminnan ja työllistämisen edellytyksiä
  • Opiskeluun liittyvien mahdollisuuksien kehittäminen, yhtäläiset mahdollisuudet jatkuvaan oppimiseen
    • Osaamista lisätään monipuolisesti ja parannetaan ennakointikykyä muutostarpeiden ja osaamisen kohdalla. Kehitetään työelämää
  • Yhtäläisten yhteiskunnallisten osallistumismahdollisuuksien kehittäminen, huono-osaisuuden ja syrjäytymisen torjunta
    • Osallisuuden edistäminen, lastensuojelukentän sosiaaliset innovaatiot sekä apu kaikkein vähävaraisimmille

ESR+ -hankepäätökset tehdään ELY-keskuksissa ja aineellisen avun osalta Ruokavirastossa. Hankehakemusten käsittely ja hankehallinto tapahtuvat sähköisesti EURA 2021 -järjestelmässä.

Verkko-osoite
Luokitukset:
Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskukset
Euroopan unioni
Asiasanat:
Innovaatiot
Kehittäminen ja kokeilu
Koulutus ja osaaminen
Syrjäytymisen ehkäisy
Työllistäminen